ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่ เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่ เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
รายละเอียดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการทำงาน จากนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา