คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาคนใหม่ ด้วยความอบอุ่น

ชื่องานคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาคนใหม่ ด้วยความอบอุ่น
รายละเอียดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ให้การต้อนรับนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่ โดยมีนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา) และ แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาคนใหม่ ด้วยความอบอุ่น
ก่อนหน้านี้นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่ ได้เดินทางไปไหว้ศาลหลักเมือง พ่อขุนงำเมือง และสักการะพระเจ้าตนหลวง พร้อมกราบท่านเจ้าคุณพระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา และ พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลพะเยา พระภูมิ ศาลตายาย พระพุทธรูปโรงพยาบาลพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดไป
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา