นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ชื่องานนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
รายละเอียดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้ารายงานตัวกับ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนที่ 13
สถานที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา