โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคร่างกาย มอบให้กับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคร่างกาย มอบให้กับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12.50 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ ประธาน Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา และคณะกรรมการ Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา ร่วมส่งร่าง คุณพงษ์ศักดิ์ โนเมืองใจ อายุ 44 ปี (ผู้วายชนม์) ผู้บริจาคร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านทางโรงพยาบาลพะเยา เพื่อการศึกษาในฐานะ อาจารย์ใหญ่ สำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำส่งผลให้คุณพงษ์ศักดิ์ โนเมืองใจ ไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้ครอบครัวโนเมืองใจ พบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

“บริจาคร่างกาย รวมทั้งอวัยวะให้ทาน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูง เป็นกิจอันเป็นมหากุศลยิ่ง” ดังคำที่ว่า

“บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือ ที่สุดแห่งการให้” (ท่าน ว.วชิรเมธี)
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา