โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม ประจำปี 2563

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม ประจำปี 2563
รายละเอียดวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระเมตตาที่พระองค์ท่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
สถานที่หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา