โรงพยาบาลพะเยา ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รายละเอียดวันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประกอบพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที และชมวีดิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา