รงพยาบาลพะเยา เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ชื่องานรงพยาบาลพะเยา เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
รายละเอียดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับนายพินิจ แก้วจิตคงทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
สถานที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา