โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
รายละเอียดวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก พระครูสุทธิญาณโสภณ (พระอาจารย์ธวัชชัย สุตธมโม) วัดน้ำตกจำปาทองและคุณสมจิต คุณวชิราภรณ์ วัชรเสถียรพันธุ์ มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ "เราจะสู้ไปด้วยกัน"
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา