ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้าแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้าแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ได้เข้าแนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพะเยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
สถานที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา