ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ชื่องานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รายละเอียดมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ในการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563
สถานที่
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา