โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาค แผ่นเทปใสปิดแผลกันน้ำ

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาค แผ่นเทปใสปิดแผลกันน้ำ
รายละเอียดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับมอบ แผ่นเทปใสปิดแผลกันน้ำ 3m Diamond Pattern Film Dressing จำนวน 16 กล่อง (800 แผ่น) จาก คุณกมลสันต์ ศรีวิราช มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ "เราจะสู้ไปด้วยกัน"
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา