โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และคุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพะเยา พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการ “โกลบอลเฮ้าส์” สาขาที่ 69 จังหวัดพะเยา อย่างเป็นทางการ

โรงพยาบาลพะเยา ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประธานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง
สถานที่โกลบอล์เฮ้าส์จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา