โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รายละเอียดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ชั้นใต้ดิน และส่วนบริการผู้ป่วยนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้นโรงพยาบาลพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา