โรงพยาบาลพะเยา เข้ารับการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับก๊าซออกซิเจนและการใช้งาน” จากบริษัท Air Liquide

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับก๊าซออกซิเจนและการใช้งาน” จากบริษัท Air Liquide
รายละเอียดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. บริษัท Air Liquide (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประกอบด้วย คุณสมบัติและข้อควรระวังอันตรายของก๊าซเหลว การใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย การดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีการแจ้งเตือน ให้แก่ ช่างเครื่องมือแพทย์ ช่างซ่อมบำรุง ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยสูงสุดกับเจ้าหน้าที่ โดย จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา