โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีทำบุญ สวดถอนพื้นที่ และพิธีสวดสะเดาะเคราะห์-สืบชะตาหลวง

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีทำบุญ สวดถอนพื้นที่ และพิธีสวดสะเดาะเคราะห์-สืบชะตาหลวง
รายละเอียดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาประธานพิธีทำบุญสวดถอนพื้นที่ และพิธีสะเดาะเคราะห์-สืบชะตาหลวง พร้อมด้วยนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางประกาย สุทธธง หัวหน้าพยาบาล แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (รักษาการรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมพิธีทำบุญสวดถอนพื้นที่ พระสงฆ์ 5 รูป และพิธีสวดสะเดาะเคราะห์- สืบชะตาหลวง พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมประพรมน้ำมนต์ ช่วยให้เกิดสิริมงคลต่อผู้ที่เข้าร่วมพิธี เป็นการเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ให้พ้นจากโชคร้าย เพื่อรับโชคลาภ ร่ำรวย และจะมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้น
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา