โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาค เครื่องวัดความดันโลหิต OMRON

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาค เครื่องวัดความดันโลหิต OMRON
รายละเอียดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลพะเยา รับมอบ เครื่องวัดความดันโลหิต ยี่ห้อ MORON รุ่น HEM-7156-A จำนวน 1 เครื่อง จาก คุณประไพ ไทณะทอง มอบให้กับ หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก

กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา