สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และเรือนจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพปอดในผู้ต้องขัง

ชื่องานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และเรือนจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพปอดในผู้ต้องขัง
รายละเอียดวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และเรือนจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพปอดเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขัง โดยใช้รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และเอกซเรย์ระบบดิจิตอล กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสุขภาพปอด จำนวน 1,597 คน ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข “ ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการป้องกันวัณโรค โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข คุณสุนันทา คงพากเพียร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่ออื่นๆ ระบบบริการอาหารและโภชนาการ การรักษาพยาบาล
สถานที่เรือนจำจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา