โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอวัยวะ และร่วมแสดงความอาลัยและขอขมากรรมผู้บริจาคอวัยวะให้กับศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอวัยวะ และร่วมแสดงความอาลัยและขอขมากรรมผู้บริจาคอวัยวะให้กับศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
รายละเอียดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ ประธาน Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา คณะกรรมการ Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา และคณะกรรมการ Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา ร่วมพิธีแสดงความอาลัยและขอขมากรรมผู้บริจาคอวัยวะ ชายไทย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดพะเยา (ผู้วายชนม์) ผู้บริจาค ไต 2 ข้าง ม้าม หัวใจ และต่อมน้ำเหลือง ให้กับ ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผ่านทางโรงพยาบาลพะเยา เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลพะเยาขอขอบคุณท่านผู้มีเมตตาและเสียสละบริจาคอวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิต ความดีที่ไม่มีสิ้นสุดคือ การบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำส่งผลให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี และขอให้ครอบครัวของท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

“การบริจาคอวัยวะให้ทาน เพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูง เป็นกิจอันเป็นมหากุศลยิ่ง” ดั่งคำที่ว่า

“บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือ ที่สุดแห่งการให้” (ท่าน ว.วชิรเมธี)
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา