โรงพยาบาลพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผู้บริจาคศอวัยวะให้แก่ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย "ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือการอุทิศอวัยวะ เมื่อยามสิ้นสูญ"

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผู้บริจาคศอวัยวะให้แก่ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย "ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือการอุทิศอวัยวะ เมื่อยามสิ้นสูญ"
รายละเอียดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น. ณ วัดสันต้นหวีด ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพะเยา และ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและวางหรีดเคารพศพ ผู้บริจาคอวัยวะ ไต 2 ข้าง ม้าม หัวใจ และต่อมน้ำเหลือง ให้แก่ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผ่านทางโรงพยาบาลพะเยา เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่าย โรงพยาบาลพะเยา ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา มีเมตตาและเสียสละบริจาคอวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตที่หมดหวังจากการรักษา ให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น และขอกุศลกรรมที่ท่านได้บำเพ็ญเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย จงเป็นอานิสงส์ดลบันดาลให้ท่านผู้บริจาคประสบความเกษมสุขในสัมปรายภพชั่วนิรันดร์ “ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือการอุทิศอวัยวะ เมื่อยามสิ้นสูญ"

“การบริจาคอวัยวะให้ทาน เพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูง เป็นกิจอันเป็นมหากุศลยิ่ง” ดั่งคำที่ว่า

“บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือ ที่สุดแห่งการให้” (ท่าน ว.วชิรเมธี)
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา