โรงพยาบาลพะเยา มอบของสนับสนุนการออกรางวัลสลากกาชาด “วันรวมน้ำใจช่วยการชาด ประจำปี 2564”

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา มอบของสนับสนุนการออกรางวัลสลากกาชาด “วันรวมน้ำใจช่วยการชาด ประจำปี 2564”
รายละเอียดวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะ มอบของสนับสนุน จักรยาน และพัดลม เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด “วันรวมน้ำใจช่วยการชาด ประจำปี 2564” ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-23 มกราคม 2564 ณ บริเวณลานสวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา โดย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นางณัชชา มีจันทร์ รองนากยกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับมอบ
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา