โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียดวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาล นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอเมืองพะเยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน การเตรียมความพร้อมของสถานบริการเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ระลอกใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ร่วมให้การต้อนรับและนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำเสนอข้อมูลด้านสาธารณสุข ผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาได้เน้นย้ำการทำงานของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา โดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมบริการที่ดี
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา