โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ Bedside Moniter จาก บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ Bedside Moniter จาก บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล และคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบต่างๆ ของผู้ป่วยที่ข้างเตียง (Bedside Moniter) ราคา 100,000 บาท จาก คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยา (ซึ่งรับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา)

โรงพยาบาลพะเยา ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแด่ความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ "เราจะสู้ไปด้วยกัน"
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา