โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคผ้าห่มกันหนาวและหน้ากากอนามัย

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคผ้าห่มกันหนาวและหน้ากากอนามัย
รายละเอียดวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะรับมอบบริจาคผ้าห่มกันหนาวผืนเล็ก จำนวน 300 ผืน และ หน้ากากอนามัย 3-Layer Mask จำนวน 800 ชิ้น จาก คุณสันติ ธนาพรพูนพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คุณอัจฉรากานต์ เกียรติสกุล คุณนิรัสรา ป่าตุ้ม พร้อมด้วย เพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตร มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ "เราจะสู้ไปด้วยกัน"
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา