นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำกระเช้าเยี่ยมไข้ สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว

ชื่องานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำกระเช้าเยี่ยมไข้ สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
รายละเอียดวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ หอผู้ป่วยICU นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ คุณมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ขอให้กำลังใจด้วยความห่วงใยให้หายโดยเร็ว โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ให้การต้อนรับ
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา