โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
รายละเอียดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงมีคุณประการต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรม โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา