โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รับมอบจาก คุณฐิฐา เชียงวงค์ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และอดีตประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดพะเยา เพื่อจัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ราคาเตียงละ 120,000 บาท รวม 480,000 บาท และ เทปผ้าทางการแพทย์เพื่อยึดตรึงท่ออุปกรณ์วิกฤต จำนวน 6 กล่อง ราคากล่องละ 3,317 บาท รวมราคา 19,902 บาท รวมมูลค่า 499,902 บาท มอบให้กับหอผู้ป่วยหนัก ICU โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งได้รับมอบป้ายเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา