รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบวัดอุณหภูมิหน้าผาก(Forehead Themometer) ให้กับ อสม.ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ชื่องานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบวัดอุณหภูมิหน้าผาก(Forehead Themometer) ให้กับ อสม.ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
รายละเอียดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบวัดอุณหภูมิหน้าผาก(Forehead Themometer) แก่ อสม.ประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 4,000 เครื่อง จาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นำไปใช้ในการคัดกรองและประเมินสภาวะร่างกายของประชาชน ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง อสม.ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา