โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับมอบจาก คุณไพโรจน์ วโรภาษ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้กับกลุ่มงานวิสัญญี ทางโรงพยาบาลพะเยา กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย

จตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ “เราจะสู้ไปด้วยกัน”
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา