โรงพยาบาลพะเยา ร่วมรับฟังสรุปการตรวจสอบภายในจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมรับฟังสรุปการตรวจสอบภายในจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรในโรงพยาบาลพะเยา ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะสรุปผลการตรวจสอบภายใน เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และรายงานทางการเงิน บัญชี พัสดุ ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเชื่อถือได้ นำทีมโดย คุณวรกมล อยู่นาค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเข้าดำเนินการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโภชนาการโรงพยาบาลพะเยา

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา