โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
รายละเอียดวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับเงินมอบบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ รุ่น HBP-1120 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รับมอบจาก คุณจิราพัชร วงศ์ลีเวทย์ มอบให้กับห้องไตเทียม โรงพยาบาลพะเยา กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ “เราจะสู้ไปด้วยกัน”

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา