โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคข้าวสาร

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคข้าวสาร
รายละเอียดวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับมอบบริจาคข้าวสาร จำนวน 45 กิโลกรัม รับมอบจาก คุณทิพวรรณ คูชลธารา มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ “เราจะสู้ไปด้วยกัน”

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่
ชื่อเจ้าของผลงาน