โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอาหารกลางวันและน้ำดื่ม

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอาหารกลางวันและน้ำดื่ม
รายละเอียด วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคข้าวเหนียวหมูปิ้ง จำนวน 50 ชุด และน้ำดื่ม 9 แพ็ค จาก คุณธนภรณ์ อ่องสกุล ครอบครัวนิยมชัย และบ้านปิยะกานต์เมลล์ มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19 กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ
กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา