ฉีดวัคซีน

ชื่องานฉีดวัคซีน
รายละเอียดฉีดวัคซีน
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา