โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคแพมเพิส และกระดาษทิชชู่

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคแพมเพิส และกระดาษทิชชู่
รายละเอียดวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคแพมเพิส จำนวน 3 แพ็ค และกระดาษทิชชู่ จำนวน 1 แพ็ค จาก คุณสุพัฒน์ กันธะคำ คุณชลิตา กันธะคำ และคุณสามารถ กันธะคำ มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID-19

กราบขอบพระคุณ และขออำนวยคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญค่ะ
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา