รางวัล e-Claim Awards ประจำปี 2559

ชื่องานรางวัล e-Claim Awards ประจำปี 2559
รายละเอียดโรงพยาบาลพะเยา โดย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับโล่ห์รางวัล e-Claim Awards ประจำปี 2559 รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ (ภาคเหนือตอนบน) ประเภท "บันทึกรับแจ้งภายใน 48 ชั่วโมง เกิน 90% ปริมาณรับแจ้ง 1,001-2,000 รับแจ้ง" จาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
สถานที่หน่วยงานศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลพะเยา