โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 29/2564

โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 29/2564

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 29/2564
รายละเอียดวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 29/2594 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564 จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลทุกแห่งและส่งตรวจหาเชื้อโควิด19 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 19 กรกฎาคม 2564 จำนวน 26,208 ราย ผลการตรวจพบการติดเชื้อ จำนวน 409 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.56 เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 228 ราย ยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 180 ราย การเตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนาม อาคารอัฒจันทร์2 สนามกีฬาจังหวัดพะเยา โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา การมอบหมายภารกิจการเตรียมการและเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยาของทีมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม การมอบหมายภารกิจในส่วนสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการฉีดวัคซีนโควิด19สลับ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า กำหนดสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด LQ เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และภูซาง การเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับตำบล ความพร้อม ในการแยกกักตัวที่บ้าน ( Home Isolation ) และชุมชน ( Community Isolation ) มาตรการการควบคุมโรคโควิด19 แบบบูรณาการตามสถานการณ์พื้นที่ ที่ประกาศใหม่ งดกิจกรรม การใส่บาตรวันพุธ เลื่อนการจัดงานหอการค้าแฟร์ และจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล และยังคงตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา