โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอาหารว่างและน้ำดื่มสมุนไพร

โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอาหารว่างและน้ำดื่มสมุนไพร

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอาหารว่างและน้ำดื่มสมุนไพร
รายละเอียดวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.44 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคขนนเค้ก เค้กส้ม เค้กสตอเบอรี่ จำนวน 32 ชิ้น และน้ำดื่มสมุนไพร จำนวน 20 แก้ว จาก ร้าน Lamoon Cafe มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา