โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอาหารกลางวันและน้ำดื่ม

โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอาหารกลางวันและน้ำดื่ม

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอาหารกลางวันและน้ำดื่ม
รายละเอียด วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.45 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ รสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะ รับมอบบริจาคกระเพาะปลา ไข่ต้ม จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 120 ขวด จาก คุณธนพร ศรีวิราช มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19 กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ
กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา