เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 1-20 of 1,860 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1208119EB17 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม2021-03-312022-09-30
27235เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ เครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์(Video Laryngoscope) ชนิดจอแยก 1 เครื่อง2017-10-062017-12-31
3267http://qata.qld.edu.au/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx0000-00-000000-00-00
419925ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-132021-01-29
5135https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-000000-00-00
619935ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-142021-01-21
76785ราคากลางการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม (ฟลูออไรด์วาร์นิช ชนิด Single dose) จำนวน 90 ห่อ2017-05-222017-09-30
8227https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-000000-00-00
9237http://fmizawsnkhns.com/0000-00-000000-00-00
10297ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมฯ ODOD ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) (not set)(not set)
1118281รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล 2020-08-062020-08-20
12341https://beeg.x.fc2.com/0000-00-000000-00-00
13365ygtmrdhqh0000-00-000000-00-00
14355https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-000000-00-00
1519605เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้า ชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-09(not set)
16375https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-000000-00-00
172125https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-000000-00-00
183911https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-000000-00-00
19199517ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-02(not set)
2019985ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-20(not set)