เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 1-20 of 1,689 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1287ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรม ODOD(not set)(not set)
29-1ประชาสัมพันธ์เปิดตัวเว็บไซต์ โรงพยาบาลพะเยา(not set)(not set)
3186รับสมัครหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล(not set)(not set)
4247ตัวอย่าง สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์(not set)(not set)
5122ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสี ปี 2553(not set)(not set)
67235เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ เครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์(Video Laryngoscope) ชนิดจอแยก 1 เครื่อง2017-10-062017-12-31
7267เรื่องกำหนดการสอบ และสถานที่สอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD 20130000-00-000000-00-00
8135ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้าง ติดตั้ง โอนถ่ายข้อมูล และฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพะเยา(not set)(not set)
96785ราคากลางการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม (ฟลูออไรด์วาร์นิช ชนิด Single dose) จำนวน 90 ห่อ2017-05-222017-09-30
10227ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ODOD2013(not set)(not set)
11237หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียน ODOD 2013(not set)(not set)
12297ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมฯ ODOD ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) (not set)(not set)
1318281รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล 2020-08-062020-08-20
143499หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาดูงาน(not set)(not set)
15365ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย(not set)(not set)
163599หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอบรม ผบต. ผบก.(not set)(not set)
17375สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(not set)(not set)
182125ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการได้แก่ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเล็ก (Mini drill)(not set)(not set)
193911รายงานสรุปผลการประชุม / อบรม / สัมมนา2017-05-05(not set)
207245เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2017-10-062017-10-11