เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 181-200 of 1,637 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1812445ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงแบบ LED และเครื่องกำเนิดแสงชนิดสวมศรีษะ (Head Light) จำนวน 1 ชุด(not set)(not set)
1822455ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2(not set)(not set)
1832465ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1842475เผยแพร่ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
18524899แบบใบลาต่าง ๆ(not set)(not set)
1862535ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมด้วยแมททรัลชีท(not set)(not set)
1872505สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(not set)(not set)
1882515สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Celecoxib ๒๐๐ mg capsule จ านวน ๙๐๐ กล่องๆละ ๑๐๐ เม็ด(not set)(not set)
18925299แบบฟอร์ม service profile(not set)(not set)
1902545สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดที่ใช้กับเครื่องเพาะเชื้ออัตโนมัติ(not set)(not set)
1912555สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(not set)(not set)
1922566ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(not set)(not set)
1932575ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันจำนวน 3 เครื่อง(not set)(not set)
1942585ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 340 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม(not set)(not set)
1952595เผยแพร่ร่าง TOR การเช่าชุดแปลงสัญญณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed-radiography) (ระบบ PACS)(not set)(not set)
1962605ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ( 1 ยูนิต) (not set)(not set)
19726199รายการวัสดุผ่าตัด เอกสารแนบ 2(not set)(not set)
1982625สอบราคายา Lopinavir 100 mg+ Ritonavir 25 mg tablet จำนวน 1300 กล่องๆละ 60 เม็ด(not set)(not set)
1992635ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบชุด Pretreatment ระบบน้ำ RO(not set)(not set)
2002645ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)(not set)(not set)