เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 201-220 of 1,635 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
2012655ปรกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 3000 กล่องๆละ 100 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
2022665สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (ฺBlood Glucose Strip)(not set)(not set)
2032671ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ(not set)(not set)
2042685ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)(not set)(not set)
2052695ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบมาตรฐาน(not set)(not set)
2062705เผยแพร่ร่าง TOR การเช่าชุดแปลงสัญญณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed-radiography) (ระบบ PACS) (ครั้งที่ 2)(not set)(not set)
2072715ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 3000 กล่องๆละ 100 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
2082725ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
2092735ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
2102745สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา(not set)(not set)
2112755สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์ความเร็วสูง(not set)(not set)
2122765ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (ระบบ PACS)(not set)(not set)
2132845ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
2142785ประกาศสอบราคาซื้อกล้องผ่าตัดนิ่วในไต (Nephroscope) จำนวน 1 ตัว(not set)(not set)
2152855สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(not set)(not set)
2162865ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 1 รายการ ได้แก่ วัสดุอุดสีเหมือนฟัน(not set)(not set)
21728799คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558(not set)(not set)
2183955ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๙,๙๘๔ ครั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)(not set)
2192895ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
2202901ประกาศ กำหนดจัดการสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ.2558-2559(not set)(not set)