เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 221-240 of 1,635 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
2212965ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ (Transport monitor) จำนวน 5 เครื่อง(not set)(not set)
2222951แจ้งวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกรณีพิเศษ(not set)(not set)
22318345ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค (ตรวจชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-10(not set)
2242935ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
2252945ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 2 เตียง(not set)(not set)
2262975ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย๊ก จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
2272985ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยห้องผ่าตัด จำนวน 80,000 กิโลกรัม(not set)(not set)
2282995ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้อมยาม จำนวน 1 หลัง(not set)(not set)
2293005ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมป้ายไฟทางเข้าโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
2303015สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
2313025สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
2323035ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางหลอดอาหาร (Feeding pump) จำนวน 3 เครื่อง(not set)(not set)
2333045ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
23430799แบบประเมิน ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว(not set)(not set)
2353085ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ 20 คัน 1 หลัง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา(not set)(not set)
2363065ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR โรงจอดรถ 20 คัน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 หลัง(not set)(not set)
2373095ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(not set)(not set)
2383135สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(not set)(not set)
23931499แบบประเมินลูกจ้างประจำ หน้าที่ 1(not set)(not set)
2403125ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ(not set)(not set)