เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 41-60 of 1,613 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
41635สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
42644รพ.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ\"การพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานโรงพยาบาลพะเยา\"(not set)(not set)
43654รพ.พะเยา จัดอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน สำหรับประชาชนในชุมชนเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 และ 2(not set)(not set)
44665สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักญาติ ครั้งที่ 2(not set)(not set)
45675สอบราคาจ้างติดตั้งระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในโรงพยาบาลพะเยา(not set)(not set)
46685สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
47695สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพระ ครั้งที่ 2(not set)(not set)
48705ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(not set)(not set)
492135ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศก์เมตร(not set)(not set)
502101ประเภทของครุภัณฑ์และราคากลางของครุภัณฑ์(not set)(not set)
51755สอบราคายา Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg tablat(not set)(not set)
52765สอบราคายาสอบราคาซื้อยา Lopinavir ๑oo mg +Ritonavir ๒๕ mg tablet (not set)(not set)
53775สอบราคาซื้อยา Lopinavir ๑oo mg + Ritonavir ๒๕ mg tablet (not set)(not set)
54795ประกาศ/เอกสาร ประกวดราคายา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 2,400 กล่องๆละ 30 เม็ด(not set)(not set)
55805ราคากลางประกวดราคายา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 2,400 กล่องๆละ 30 เม็ด(not set)(not set)
56815คุณลักษณะเฉพาะของยา Ezetimibe 10 mg tablet หน้าที่ 1(not set)(not set)
57825คุณลักษณะเฉพาะของยา Ezetimibe 10 mg tablet หน้าที่ 2(not set)(not set)
58835คุณลักษณะเฉพาะของยา Ezetimibe 10 mg tablet หน้าที่ 3(not set)(not set)
5986-1แจ้งข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557(not set)(not set)
6092-1watercool(not set)(not set)