เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 41-60 of 1,928 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
41605สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
42615สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
43625สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
44635สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
45644รพ.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ\"การพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานโรงพยาบาลพะเยา\"(not set)(not set)
46654รพ.พะเยา จัดอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน สำหรับประชาชนในชุมชนเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 และ 2(not set)(not set)
47665สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักญาติ ครั้งที่ 2(not set)(not set)
48675สอบราคาจ้างติดตั้งระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในโรงพยาบาลพะเยา(not set)(not set)
49685สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
50695สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพระ ครั้งที่ 2(not set)(not set)
51705ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(not set)(not set)
522135ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศก์เมตร(not set)(not set)
53755สอบราคายา Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg tablat(not set)(not set)
54765สอบราคายาสอบราคาซื้อยา Lopinavir ๑oo mg +Ritonavir ๒๕ mg tablet (not set)(not set)
55775สอบราคาซื้อยา Lopinavir ๑oo mg + Ritonavir ๒๕ mg tablet (not set)(not set)
56795ประกาศ/เอกสาร ประกวดราคายา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 2,400 กล่องๆละ 30 เม็ด(not set)(not set)
57805ราคากลางประกวดราคายา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 2,400 กล่องๆละ 30 เม็ด(not set)(not set)
58815https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-000000-00-00
5919885ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Infectious Markers ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-122021-01-22
60825คุณลักษณะเฉพาะของยา Ezetimibe 10 mg tablet หน้าที่ 2(not set)(not set)