เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 61-80 of 1,928 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
61835คุณลักษณะเฉพาะของยา Ezetimibe 10 mg tablet หน้าที่ 3(not set)(not set)
6286-1แจ้งข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557(not set)(not set)
6392-1watercool(not set)(not set)
64885ประกาศ/เอกสาร ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet และ Donepezil 10 mg tablet (not set)(not set)
6576415งบทดลอง บช.01 เดือน พฤศจิกายน 602017-12-15(not set)
667651ประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของโรงพยาบาลพะเยา2017-12-19(not set)
67905คุณลักษณะเฉพาะของยา Donepezil HCl 10 mg tablets(not set)(not set)
68915คุณลักษณะเฉพาะของยา Manidipine 20 mg tablet(not set)(not set)
695261สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/25592016-05-10(not set)
70945ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ประกาศวันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๖(not set)(not set)
71955ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖(not set)(not set)
72966รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา(not set)(not set)
7397-1สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ(not set)(not set)
74985ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2556(not set)(not set)
75995ร่างเอกสารประกวดราคาการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2556(not set)(not set)
767225ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-10-062017-10-11
771035ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกาศวันที่่ 17 ธันวาคม 2556(not set)(not set)
781045ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2556(not set)(not set)
791055สอบราคาซ์ื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(not set)(not set)
801065สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(not set)(not set)