เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 81-100 of 1,689 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
811105สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(not set)(not set)
827165ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ2017-09-202017-09-30
831155ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
84116-1สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน(not set)(not set)
851175สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 340 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง (not set)(not set)
86113-1ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง(not set)(not set)
877185ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บ2017-09-212017-10-07
88119-1ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตึกอำนวยการชั้น 2(not set)(not set)
891205ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
90121-1ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา(not set)(not set)
91122-1สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(not set)(not set)
921235สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ(not set)(not set)
93124-1ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา(not set)(not set)
941255สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (not set)(not set)
951388กดหกดฟกหดกหดด(not set)(not set)
961395สอบราคาชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,672 set(not set)(not set)
971265สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาแมททรัลชีท(not set)(not set)
9872111แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ2017-10-03(not set)
996771แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25612017-05-182017-06-02
1001325ประกวดราคายา Insulin glargine ๑๐๐ unit/ml pre-filled syringe of ๓ ml solution for injection จำนวน ๑,๒๐๐ กล่องๆละ ๕ syringe (not set)(not set)