เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 101-120 of 1,637 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1011285สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด(not set)(not set)
1021315ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง(not set)(not set)
1031335สอบราคาซื้อฝาปิดถาดหลุมแสตนเลส จำนวน 300 อัน(not set)(not set)
1041365ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (not set)(not set)
1051375สอบราคาซื้อตู้ข้างเตียงสแตนเลส(not set)(not set)
1061425สอบราคายา Piperacillin 4 gm + Tazobactam sodium 500 mg injection จำนวน 3,000 vial(not set)(not set)
1071415ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
1081435ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องแต่งกาย(not set)(not set)
1091475ร่าง TOR จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต ด้วยเครื่องไตเทียม(not set)(not set)
1101485ร่าง TOR เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ประมวลภาพด้วยระบบดิจิตอล 5 หัวตรวจ (Ultrasoun)(not set)(not set)
1111495ประกาศประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบเย็นเร็ว(Rapid cooling) ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1121505เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ชนิดไฮเอน 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1131515ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์ (ระบบออกซิเจนไปป์ไลน์)(not set)(not set)
11471915งบทดลอง บช.01 GFMIS เดือน สิงหาคม 602017-09-15(not set)
1157205ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612017-09-272017-12-31
1161525สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ(not set)(not set)
1171535ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ประมวลภาพด้วยระบบดิจิตอล 5 หัวตรวจ (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1181545ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ชนิดไฮเอน 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1191555สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ถุงมือปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม(not set)(not set)
1201565เผยแพร่ร่าง TOR เครื่องล้างอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร(not set)(not set)