เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 101-120 of 1,613 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1011535ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ประมวลภาพด้วยระบบดิจิตอล 5 หัวตรวจ (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1021545ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ชนิดไฮเอน 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1031555สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ถุงมือปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม(not set)(not set)
1041565เผยแพร่ร่าง TOR เครื่องล้างอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร(not set)(not set)
1051585ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ปวยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม(not set)(not set)
1061595จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม(not set)(not set)
1071605เผยแพร่ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1081625ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1091635ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด(not set)(not set)
1101645ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเอกซ์เรย์ทันตกรรมทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1111655ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 w จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1121665ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องล้างอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร(not set)(not set)
1131675ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื่้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมจำนวน 1 เครื่อง (not set)(not set)
1141695ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 25 เครื่อง(not set)(not set)
1151715ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุการแพทย์ทั่วไป ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว(not set)(not set)
1161725ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเล็ก (mini drill)(not set)(not set)
1171735ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจตาพร้อมระบบเก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1181755ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่อช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1191775เผยแพร่ร่าง TOR การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลพะเยา22(not set)(not set)
1201785เผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่(not set)(not set)