เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 101-120 of 1,613 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1012197ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ(not set)(not set)
102247ตัวอย่าง สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์(not set)(not set)
1037135ตารางราคากลางการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ2017-09-132017-11-30
1046625ตารางราคากลางการจัดซื้อ ด้ามกรอเร็ว จำนวน 11 ชุด2017-04-212017-09-30
1056965ตารางราคากลางงานจ้างเดินสาย LAN สายไฟเบอร์ออฟติก ยกพื้นหัอง 2017-07-242017-10-31
1066665ตารางราคากลางงานจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไอน้ำ2017-04-262017-05-31
1076575ตารางราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ การสอน สำหรับเด็กป่วยฯ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา2017-04-052017-04-24
1086154ทำโครงการ2017-01-182017-09-30
109171119นโยบายของผู้บริหาร(not set)(not set)
1106391นโยบายโรงพยาบาลพะเยา "โรงพยาบาลสีเขียว"(not set)(not set)
111159511บันทึกความยินยอมการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)2020-01-21(not set)
1121917ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ODOD 2558(not set)(not set)
1132655ปรกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 3000 กล่องๆละ 100 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1146215ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-02-072017-02-16
1154075ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๙,๙๘๔ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-12-302016-01-08
1169285ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-012018-06-22
1174045ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น2015-12-182015-12-27
1184435ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงใต้ถุนอาคารผู้ป่วย 120 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-01-112016-01-19
119955ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖(not set)(not set)
1201585ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ปวยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม(not set)(not set)