เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 121-140 of 1,613 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1211665ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องล้างอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร(not set)(not set)
1221585ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ปวยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม(not set)(not set)
1231595จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม(not set)(not set)
1241605เผยแพร่ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1251675ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื่้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมจำนวน 1 เครื่อง (not set)(not set)
1261625ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1271635ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด(not set)(not set)
1281645ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเอกซ์เรย์ทันตกรรมทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1291655ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 w จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1307145ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา2017-09-20(not set)
1317155ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ2017-09-202017-09-30
1321695ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 25 เครื่อง(not set)(not set)
1331715ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุการแพทย์ทั่วไป ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว(not set)(not set)
1341725ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเล็ก (mini drill)(not set)(not set)
1351735ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจตาพร้อมระบบเก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1361755ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่อช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1371775เผยแพร่ร่าง TOR การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลพะเยา22(not set)(not set)
1381785เผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่(not set)(not set)
1391825สอบราคายา Rosuvastatin 20 mg tablet จำนวน 1420 กล่องๆละ 28 เม็ด(not set)(not set)
1401835สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ(not set)(not set)