เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 141-160 of 1,613 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1411845สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป (ครั้งที่ ๒) ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม(not set)(not set)
1421815ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1431855ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (not set)(not set)
14420699แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558(not set)(not set)
1456755ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต (Blood bank Refrigerated Centrifuge)2017-05-112017-05-23
14621199แบบฟอร์มจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน(not set)(not set)
1471901รพ.พะเยา แจ้งการเข้าชมเว็บไซต์โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา(not set)(not set)
1481917ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ODOD 2558(not set)(not set)
1491927ใบสมัครสอบ ODOD พะเยา 2558(not set)(not set)
1501937หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียน(not set)(not set)
1511947ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ODOD 2558 (ฉบับแก้ไข)(not set)(not set)
1522045ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศ์กเมตร(not set)(not set)
1532055ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2 ) ได้แก่ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 W จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
15420899แผนHRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)(not set)(not set)
1552157ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2558(not set)(not set)
1562167ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2558(not set)(not set)
1572177ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข็มแข็งทางวิชาการ โครงการ กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2558(not set)(not set)
1582205ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย(not set)(not set)
1592197ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ(not set)(not set)
1602215ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน(not set)(not set)